Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu
Před více než dvěma sty lety protnula tehdejší pralesy jižní části Šumavy modrá stužka plavebního kanálu, tehdy nesoucího název - krumlovsko-vídeňský, který dnes známe jako Schwarzenberský plavební kanál. U plavebního kanálu našli práci lidé, pro které byly založeny nové osady, jiní přicházeli v době plavební sezóny z blízkého či vzdáleného okolí. Do míst, kde se řeka Große Mühl vlévá do Dunaje, kam připlouvala polena z plavebního kanálu, přicházeli pravidelně lidé ze Prácheňska, tedy ze Strakonicka, Písecka a Prachaticka, mladí muži a ženy. Po tvrdé práci od pěti ráno do sedmi do večer místo toho, aby šli spát a odpočinuli si před následujícím dnem, několikrát do týdne nad ohni osvíceným táborem zněly housle, citery a v Čechách tehdy ještě obvyklé dudy, lidové písně, tančilo se. A ráno, opět čekala tvrdá práce, beze stop po veselém večeru.

Plavci

S myšlenkou vrátit lidovou písničku a lidový tanec k plavebnímu kanálu přišlo folklorní sdružení Libín-S z Prachatic. Svůj projekt na setkávání folklorních souborů z jižních Čech, z Horních Rakous i z Bavorska na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu orámované ukázkami plavení dříví a lidových řemesel nazval Libín-S "Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu".

Plavecký tanec

Přehledná mapka plavebního kanálu
Mapa

NEJDŘÍV SI ZAHRAJTE PLAVECKOU HRU!
Zde klikněte a přeneste se k řece Kinzing. Máte za úkol převést plavce suchou nohou z jednoho břehu na druhý. šipkami na klávesnici se plavec může pohybovat dopředu, dozadu a na stranu. K překonání řeky Kinzing použijte okolo plující kmeny a listy. Ale pozor! Listy mohou náhodně zmizet. Dvakrát může Váš plavec spadnout do vody. Máte celkem tři životy, na rozdíl od života skutečného. Když se Vám podaří dostat plavce na druhý břeh, kliknutím nastartujete další a těžší hru. Hru začněte kliknutím na Neues Spiel starten.

x Hru pro Vás připravili plavci z plaveckého spolku Schiltacher Flösser / Schiltaští voraři z německého města Schiltach v Černém lese / Schwarzwald.

Jak dohrajete, prolistujte naše stránky. Téměř každý den je na nich něco nového, třeba jako právě dnes tahle plavecká hra. Najdete tu spoustu informací a fotografií z dění kolem Schwarzenberského plavebního kanálu i z činnosti folklorního sdružení Libín-S! Těšíme se ale na viděnou u plavebního kanálu!

REKLAMA
DO DIVADLA S HELENOU
¨
M+D
Zájezdy na kulturní představení či vstupenky do divadel
pro vás zajistí

Helena Svobodová, cestovní M+D agentura
.
Najdete nás na Malém náměstí 2 v Prachaticích v pondělí od 13:00 do 17:00 hodin, ve středu a v pátek vždy od 10:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin
. Volejte kdykoliv na telefon 777 591 737 nebo 602 491 737, faxujte 388 318 191, nebo
pošlete e-mail
Nositelé projektu
Patron projektu
Patronát nad projektem Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu přijal

Karel Jan Schwarzenberg - poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Karel Jan Schwarzenberg
Spoluorganizátoři a partneři projektu
Sponzoři projektu

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové,
Meliorace České Budějovice spol. s r.o. – meliorace, revitalizace, úpravy vodních toků.

PROGES s.r.o. České Budějovice
Projekt podpořili také individuální sponzoři

Miloš Kratochvíl
České Budějovice
Folklorní sdružení Libín-S Prachatice je členem
Členy mezinárodní asociace plavců a vorařů jsou tyto spolky z celé Evropy
Informace
Další informace o Schwarzenberském plavebním kanálu
poskytne oficiální informační systém regionu Český Krumlov
Informace o Schwarzenberském plavebním kanálu včetně videa
a o dalších památkách a turistických cílech v České republice
Navštivte muzea na Českokrumlovsku
Odkazy, spřátelené webové stránky


Šumavské holubičky
,
vyrábí Pavel Sarauer z Horní Plané,
prodává je i u Schwarzenberského plavebního kanálu,
ve vybraných termínech plavení dříví.

Vypravěč pohádek Helmut Wittmann - skřítek ze Solné komory
Helmut Wittmann

Kudy z nudy - projekt České centrály cestovního ruchu. Informace o Schwarzenberském plavebním kanálu najdete zde


Vojta Herout
,
fotograf


Lyžařský areál Hochficht, Horní Rakousy
, největší rakouský areál severně od Alp, oblíbený Čechy z Českých Budějovic, Českého Krumlova, Prachatic
Design © VOJTa Herout, 2003-2016

Text © Hynek Hladík, 2003-2016