Setkání s tradicí

FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ LIBÍN-S PRACHATICE
Libín-S
AKTUALITY Z ČINNOSTI FOLKLORNÍHO SOUBORU LIBÍN-S

LIBÍN-S NAJDETETE TAKÉ NA FACEBOOKU

Libín-S najdete také na facebooku. Dejte vědět, zda se Vám naše facebooková stránka líbí!
ŠUMAVSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
SETKÁNÍ S TRADICÍ NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU 2018
PROPOZICE
Pořadatel:
Libín-S Prachatice, z.s., IČ 418 81 966.
Adresa pořadatele:
Libín-S Prachatice, z.s.
Černohorská 605
CZ-383 01 Prachatice
www.schw-kan.com
Spojení:
+420 602272442 (předseda)
hladik.hynek@seznam.cz
Partneři:
Tourismusverband Böhmerwald
Kulturerbe Schwarzenbergischer Schwemmkanal – Böhmerwald
Lesy České republiky, s.p.
Římsko-katolická farnost Volary
Úvod:

Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarenberského plavebního kanálu se snaží vrátit staré tradice ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu, který byl postaven v letech 1789 – 1793 a 1821 – 1823, a oživit tak jeho okolí.

Schwarzenberský plavební kanál umožňoval plavení palivového dříví ze šumavských lesů na severním úbočí pod Třístoličníkem, Plechým, Smrčinou, Sulzbergem a Bärensteinem přes hlavní evropské rozvodí v bývalém revíru Svatý Tomáš v bývalé osadě Růžový Vrch / Rosenhügel k řece Große Mühl, po ní pak až ústí do Dunaje v Untermhl, aby pak byla dále na lodích dopravována do císařského hlavního města Vídně.

Pro vytažení plaveného dřeva a jeho přípravu na další dopravu a na lodění bylo v Untermhl třeba 300 až 350 plavců. Tolik volného personálu v okolí nebylo, proto pravidelně na břeh Dunaje přicházely celé skupiny mladých mužů a žen z jihočeského Prácheňska. Jihočeští plavci pracovali velmi tvrdě sedm dní v týdnu od pěti hodin ráno do sedmi hodin večer s hodinovou polední přestávkou. Večer k překvapení ředitele panství Český Krumlov vytáhli ze svých zavazadel housle, citery a v Čechách tehdy ještě obvyklé dudy, po práci se hrálo, zpívalo a tancovalo, přestože tanec není tím nejlepším způsobem k odpočinutí unavených údů, jak psal ředitel panství Ernest Mayer ve svém dílku Pokus o popis velkého plavebního díla na panství Český Krumlov v Budějovickém kraji v Čechách z roku 1828. V pět hodin ráno však stáli plavci na svých místech u vykládacích kanálů, při tom na nich nebyly vidět stopy dlouhého večera a krátké noci. Takoví byli naši předkové.

V kronice obce St. Martin an der Donau jsou informace, že čeští plavci si stěžovali na kvalitu chleba a na nedostatečnou duchovní péči.
Obsah:

Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarenberského plavebního kanálu v sobě zahrnuje:
- setkání folklorem především z jižních Čech, Horních a Dolních Rakous a z Bavorska;
- setkání s pohádkami z obou stran Šumavy;
- setkání s plavením dříví;
- setkání s lidovými řemesly a šumavskými povoláními;
- setkání modlitbou při putovní mši u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie.
Termíny a místa konání:

18.05.2018, Prachatice – Parkán – zahájení s folklorem
19.05.2018, Jelení Vrchy – setkání s pohádkami z obou stran Šumavy, setkání s folklorem, setkání s plavením dříví, setkání s lidovými řemesly a šumavskými povoláními
16.06.2018, u potoku Schrollenbach (A) (nedaleko Kyselova) – setkání s hornorakouským folklorem, setkání s plavením dříví
21.07.2018, Jelení Vrchy – setkání s folklorem, setkání s plavením dříví
01.08.2018, Zvonková (CZ) – Sonnenwald (A) – setkání s hornorakouským folklorem, setkání s plavením dříví
19.08.2018, Jelení Vrchy – setkání s pohádkami z obou stran Šumavy, setkání s folklorem, setkání s plavením dříví, setkání s lidovými řemesly a šumavskými povoláními
25.08.2018, Jelení Vrchy – Rosenauerova kaplička – setkání s modlitbou při putovní mši u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie
08.09.2018, u bavorských hranic – setkání s plavením dříví
15.09.2018, u hraničního potoka Ježová / Iglbach (CZ/A) – setkání s folklorem, setkání s plavením dříví, setkání s lidovými řemesly a šumavskými povoláními

Setkání s pohádkami z obou stran Šumavy se konají u horního portálu plavebního tunelu na Jeleních Vrších a ve stodole domu čp. 13 na Jeleních Vrších. V případě nepříznivého počasí se místo konání operativně překládá od horního portálu plavebního tunelu do stodoly domu čp. 13 na Jeleních Vrších.

Setkání s folklorem na Jeleních Vrších se konají na nekrytém pódiu na Jeleních Vrších, v případě nepříznivého počasí se v omezené míře operativně překládá do stodoly domu čp. 13 na Jeleních Vrších (omezený prostor). Setkání s folklorem u Ježové / Iglbach se konají uprostřed lesa bez možnosti tzv. mokré varianty. Omezený prostor. V případě špatného počasí bude operativně akce zrušena.

Setkání s plavením dříví se konají na výše uvedených místech za každého počasí.

Setkání s lidovými řemesly a se šumavskými povoláními se konají na Jeleních Vrších a u hraničního potoka Ježová / Iglbach za každého počasí. Řemeslníci si zajistí vhodný stánek zapadající do prostředí Národního parku Šumava či Chráněné krajinné oblasti Šumava na vlastní náklady.

Setkání s modlitbou se koná u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie na volném prostoru. V případě nepříznivého počasí se mše svatá operativně přesune do stodoly domu čp. 13 na Jeleních Vrších.
Cílové skupiny aktivních účastníků:

- folklorní soubory a jednotlivci zabývající se např. folklorní hudbou především ze šumavských okresů v České republice, Rakousku a Německu: o Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Klatovy; o Rohrbach, Urfahr – Umgebung, Freistadt, Gmünd; o Freyung, Passau, Regen, případně z dalších příhraničních území mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo, které budou pozvány pořadatelem, případně se přihlásí - lidoví řemeslníci především zabývající se: o zpracováním dřeva (např. řezbáři, dřevosochaři, dřevosoustružníci, výrobci dřeváků, dřevěných koryt apod.) o zpracováním kovu (např. kováři) o zpracováním proutí (např. košíkáři) o zpracováním kamene (kameníci) o dřevorubci pracující s ručním nářadím o apod.
Podmínky účasti aktivních účastníků:

Setkání s folklorem
Setkání s folklorem se mohou zúčastnit folklorní soubory a jednotlivci zabývající se např. folklorní hudbou především ze šumavských okresů v České republice, Rakousku a Německu:
- Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Klatovy;
- Rohrbach, Urfahr – Umgebung, Freistadt, Gmünd;
- Freyung, Passau, Regen,
případně z dalších příhraničních území mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo, které budou pozvány pořadatelem, případně se do jednoho měsíce před akcí, o kterou mají zájem, přihlásí.
Zájem o účast na Šumavském folklorním festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2018 mohou folklorní soubory a jednotlivci zabývající se např. folklorní hudbou projevit:
- předběžně telefonicky na číslo uvedené výše,
- závazně písemně či e-mailem na výše uvedené kontakty. Písemné žádost o účast na programu Šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2018 musí obsahovat název souboru či jméno umělce, adresu sídla či bydliště, krátký popis činnosti folklorního souboru či umělce, finanční a technické požadavky.
Pořadatel má právo z organizačních, finančních nebo technických důvodů program Šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2018 upravit.
Pořadatel má právo z organizačních, finančních nebo technických důvodů účast přihlášených folklorních souborů odmítnout. Odmítnutí musí pořadatel provést nejpozději jeden týden před akcí.
Od folklorních souborů či umělců se nevybírá účastnický poplatek.

Setkání s lidovými řemesly a šumavskými řemesly
Setkání s lidovými řemesly a šumavskými řemesly se mohou zúčastnit řemeslníci zabývající se:
- zpracováním dřeva (např. řezbáři, dřevosochaři, dřevosoustružníci, výrobci dřeváků, dřevěných koryt apod.)
- zpracováním kovu (např. kováři)
- zpracováním proutí (např. košíkáři)
- zpracováním kamene (kameníci)
- dřevorubci pracující s ručním nářadím
- apod.,
kteří budou pozvány pořadatelem, případně se do jednoho měsíce před akcí, o kterou mají zájem, přihlásí.
Zájem o účast na Šumavském folklorním festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2018 mohou lidoví řemeslníci projevit:
- předběžně telefonicky na číslo uvedené výše,
- závazně písemně či e-mailem na výše uvedené kontakty. Písemné žádost o účast na programu Šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2018 musí obsahovat jméno řemeslníka, adresu sídla či bydliště, krátký popis oboru, finanční a technické požadavky.
Pořadatel má právo z organizačních, finančních nebo technických důvodů program Šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2018 upravit.
Pořadatel má právo z organizačních, finančních nebo technických důvodů účast přihlášených folklorních souborů odmítnout. Odmítnutí musí pořadatel provést nejpozději jeden týden před akcí.
Řemeslník předvádí své řemeslo či povolání na své riziko, zodpovídá za bezpečnost práce a za bezpečnost přihlížejících diváků.
Od lidových řemeslníků se nevybírá účastnický poplatek.
Vstupné:

Protože se všechny akce Šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2018 konají na veřejných neuzavřených prostorech, nevybírá se vstupné.
Diváci však mohou pořadatelům poskytnout dobrovolný příspěvek.
V Prachaticích 02.01.2018

Ing. Hynek Hladík
předseda Libín-S Prachatice
INTERREG

Evropská unie
(Vloženo 17.01.2018, 22:19)
FOND MALÝCH PROJEKTŮ RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA PODPOŘÍ PROJEKT
LIBÍN-S SETKÁNÍ S TRADICÍ NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU
Po celý rok 2018 se budeme setkávat na akcích projektu Libín-S Prachatice, z.s., Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu s logy Evropské unie a Interreg Rakousko - Česká republika Evropského fondu pro regionální rozvod. Partnery projektu jsou rakouská organizace cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald a plavecký spolek Kulturerbe Schwarzenbergischer Schwemmkanal - Böhmerwald.
INTERREG

Evropská unie
Píše se o tom v rozhodnutí Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika 2014 - 2020 vydaného na jeho zasedání 31.10.2017 v dolnorakouské Skřemelici / Schremsu. RMV rozhodl o příspěvku z EFRR ve výši 14.290,68 EUR. RMV zárove%n rozhodl, že při realizaci projektu dojde ke kontrole na místě.

Vedle našeho projektu bylo schváleno dalších 31 projektů českých i rakouských žadatelů.
Každým dnem očekáváme doručení smlouvy o poskytnutí příspěvku.
(Vloženo 07.01.2017 12:53)
KŘEST KALENDÁŘE 2018 FOLKLORNÍHO SOUBORU LIBÍN-S PRACHATICE
Členové Libín-S Prachatice pokřtili na den Svatých třech králů při šálku kávy či sklence vína nový kalendář folklorního souboru Libín-S. Pro křest dostal kalendář speciální pršiplášť, aby kapky sektu křtěný kalendář nepoškodily.
Křest kalendáře
Na jednotlivých listech kalendáře se budou držitelé kalendáře vracet na jednotlivé akce uplynulého roku. Jak listy kalendáře vypadají, se můžete podívat na předchozím příspěvku níže, nebo ve fotogalerii.
(Vloženo 07.01.2018, 10:52)
KALENDÁŘ 2018 FOLKLORNÍHO SOUBORU LIBÍN-S PRACHATICE
Folklorní soubor Libín-S Prachatice zadal na Štědrý den do výroby nový kalendář na rok 2018 ve formátu A3 ve vysokém lesku. V kalendáři je možné najít prakticky všechny členy při většině nejvýznamnějších akcí, kterých se soubor v roce 2017 zúčastnil. Oproti původnímu návrhu doznalo 13 listů kalendáře několika změn. Kalendář vyjde ve velmi omezeném počtu výtisků, které by měly být k dispozici počátkem roku. V případě zájmu je možné objednat dotisk v cenách Fotolab CEWE.
Titulní list
Titulní list se vrací k zářijovému zakončení 20. novodobé plavební sezóny, kdy Vlaďka a Honza předávali plavebnímu řediteli tradiční plavební věnec.
Leden 2018
Fotografie lednového listu vznikly v srpnu, kdy byly pořízeny jediné letošní společné fotky. Na listu najdete fotografie děvčat souboru, muzikantek a muzikantů, tanečnic a tanečníků i celého souboru.
Únor 2018
Na únorovém listu se vrátíme opět do srpna, tentokrát z vystoupení Libín-S Prachatice na Mezinárodním folklorním festival v Písku.
Březen 2018
Celý březen budeme mít otočený kalendář na list věnovaný kapele Libín-S Prachatice na srpnových Jelenovršských slavnostech.
Duben 2018
Tématem dubnového listu je vyprávění pohádek z obou stran Šumavy při zahájení 20. novodobé plavební sezóny, jak jsme pojmenovali Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Na listu dominuje fotografie rakouského vypravěče Helmuta Wittmanna, který pohádky vyprávěl společně s pohádkovou babičkou Helenou Svobodovou. Vyprávění doprovodila kapela Libín-S Prachatice posílená členy kapely dětského folklorního souboru Ostravička.
Květen 2018
V květnu 2017 začal nosný projekt folklorního souboru Libín-S Prachatice Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2017. Hlavním hostem vystoupení v Prachaticích i na Jeleních Vrších byl dětský folklorní soubor Ostravička. Členové Libín-S Prachatice vtáhli do svých tanců i děti z Frýdku-Místku. Asi dosud nikdy nejely na "koni" folklorního souboru Libín-S Prachatice hned tři krojované děti.
Červen 2018
Červnový list je v celém kalendáři mimořádný - autorem fotografií je Johannes Matt, všechny ostatní pořídili členové Libín-S Prachatice. V červnu 2017 vystoupil Libín-S Prachatice na Historických dnech na nádraží v Bayerisch Eisenstein.
Červenec 2018
V červenci 2017 přijal Libín-S Prachatice pozvání na Soumarské slavnosti v bavorském Grainetu. Z něj jsou fotografie na červencovém listu. Ostatně v repertoáru Libín-S Prachatice je i taneční pásmo Soumaři.
Srpen 2018
Hlavní srpnovou akcí folklorního souboru Libín-S Prachatice byly Jelenovršské slavnosti, ale na srpnovém listu se vracíme na červnová vystoupení na Mezinárodním folklorním festivalu v Písku.
Září 2018
Na zářijovém listu kalendáře se opět vracíme na Mezinárodní folklorní festival v Písku.
Říjen 2018
Říjnový list je opět ohlédnutím - tentokrát do srpna 2017 na dožínkovou slavnost konanou pod kostelem Sv. Markéty ve Vitějovicích.
Listopad 2018
Listopadový list je věnován zářijovým prachatickým podzimním městským slavnostem "Loučení s létem!.
Prosinec 2018
Tématem posledního - prosincového - listu kalendáře je předvánoční setkání členů folklorního souboru Libín-S Prachatice.
Věřím, že kalendář Libín-S Prachatice udělá svým vlastníkům radost. Kdo by objednal kalendář do 31.01.2018, získá slevu 25 % z cen uvedených v ceníku Fotolab CEWE. Kalendář můžeme i znovu mírně upravit, doplnit vybranými fotografiemi (fotografiemi z fotoalb Libín-S z roku 2017).
(Vloženo 25.12.2017, 21:24)
Design © VOJTa Herout, 2003-2018, Hynek Hladík, 2003-2018